İletişim

İLAN

S.S. 821 Sayılı Lalapaşa Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

            Kooperatifimizin birleştirilerek yapılacak olan 2018/2019 ve 2019/2020 İş Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/06/2021 tarihine rastlayan Salı günü saat 10:30’ da kooperatifimizde yapılacaktır.

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 16/06/2021 tarihine rastlayan Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

            Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

 

                                                                                                                      YÖNETİM KURULU

 

                                                                         GÜNDEM

 1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili  (1 Başkan, 2 kâtip üye seçimi).

 2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı.

 3- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2018/2019 iş yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

 4- 2019/2020 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi.

 5- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda ertelenerek birleştirilen 2018/2019 iş yılına ait Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesine istinaden oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2018-31.07.2019 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

 6- Bakanlığımızın 2018/1 Sayılı Genelgesi doğrultusunda oluşturulan inceleme komisyonunca hazırlanan 01.08.2019-31.07.2020 dönemine ait raporun okunması ve oylanması.

 7- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesi doğrultusunda birleştirilen 2018/2019 ile 2019/2020 iş yılları Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının ayrı ayrı oya sunulması.

 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, bu kapsamda;

 a- 01.08.2018-31.07.2019 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 

 b- 01.08.2019-31.07.2020 döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 

 9- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2020/2021 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

  10- Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda kooperatifimize gönderilecek risturn payı ile birlikte kooperatifimizin 2019/2020 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 11- Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gönderilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2014/2015 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 12- Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak hazırlanmış olan kısa, orta ve uzun vadeli çalışma politikaları ve stratejisi ile bunun uygulanmasına yönelik 2020/2021 iş yılı, yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

 13- Bakanlığımızın 2018/4 Sayılı Genelgesine istinaden, Kooperatif Yönetim Kurulunca genel kurulların 2 yılda bir birleştirilerek yapılabilmesine yönelik hazırlanan önergenin görüşülüp karara bağlanabilmesi.

 14- 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine 2021/2022 iş yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah tutarlarının belirlenmesi ve karara bağlanması.

 15- 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda kooperatifimize gelebilecek risturn payı ile birlikte kooperatifimizin 2020/2021 iş yılı risturnlarının dağıtılması ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.   

 16-13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda; Birlik Anasözleşmesi’nin 68’inci ve Kooperatif Anasözleşmesi’nin 67’nci Maddelerine istinaden; Birliğimizce alınacak karar doğrultusunda Birliğimizin ortak dışı işlemlerinden elde ettiği gelir gider müspet farkından kooperatifimize gelebilecek tutar ile birlikte kooperatifimizin 2015/2016 iş yılı Ortak Dışı İşlemlerinden doğan gelir-gider müspet farkının dağıtımı ve esasları hakkında kooperatif yönetim kuruluna yetki verilebilmesi hususlarının görüşülüp karara bağlanabilmesi.   

 17- 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2021/2022 iş yılı yıllık çalışma programı ve tahmini bütçesinin okunması, incelenerek müzakeresi ve karara bağlanmak üzere oya sunulması.

 18- 2020/2021 ve 13’üncü maddenin kabul edilerek birleştirme yapılması durumunda 2021/2022 hesap dönemlerine ait denetçilerin belirlenmesi.

 19- Gayrimenkul alım satımının karara bağlanması.

 20- İmalat inşaat işlerinin karara bağlanması.

 21- Dilek temenniler ve kapanış.